Zábava

Tajuplné bytosti v Horehronskom múzeu

Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí je názov nového zážitkového podujatia, ktoré bude v priestoroch Horehronského múzea v Brezne verejnosti prístupné od 30. októbra do 4. decembra. Na návštevníkov tu čakajú výnimočné figuríny so zvukovými efektmi, niektoré v životnej veľkosti, viažuce sa na horehronské poverové rozprávania.

Počuli ste už o tom, že na pravé poludnie sa nesmelo pracovať, ale na pár minút obmedziť prácu, najmä ak to bola práca na poli? O  tom, že sa niekomu mohlo opakovane každú noc zle spať a ťažilo ho na prsiach? O tom, ako niekto blúdil nocou z nevysvetliteľných príčin sem a tam a nemohol nájsť cestu, ktorou išiel predtým i niekoľkokrát?

Tajuplné bytosti v múzeu

Poludnica, Runa, Mora či Svetlonos. To sú tajuplné bytosti, s ktorými sa stretávame v rozprávaniach a predstavách našich predkov. Práve poverové rozprávania, ktoré patria k najstarším prejavom ľudovej prózy, inšpirovali nové zážitkové podujatie Horehronského múzea v Brezne. Návštevníci tu nájdu celkovo trinásť figurín a izbu, na ktorej zariadenie použili viac ako 120 zbierkových predmetov z etnologického fondu múzea.

„Zámerom projektu je vytvoriť novú kultúrnu službu, ktorá bude spájať odbornú vzdelávaciu prednášku s inštaláciou ako zážitkovým miestom obyčajov. Na návštevníkov tu čakajú výtvarne stvárnené tajuplné postavy, o ktorých sa dozvedáme z horehronských poverových predstáv, v ktorých existenciu naši predkovia verili a s ktorými sa spájajú najrôznejšie rituály,“ približuje Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Kraj podporil vznik nového zážitkového podujatia sumou 10 700 eur, sumou 7000 eur prispel z verejných zdrojov aj Fond na podporu umenia. Autorkou projektu je Denisa Čiefová a samotné postavy vznikli ako dielo autorského kolektívu, v ktorom sa pod výtvarné stvárnenie a realizáciu najväčších figurín podpísali Katarína Cáková a Barbora Rajčanová, autorom menších je Ladislav Vojtuš. Celé podujatie je poňaté interaktívne, na vytvorenie efektu, že figuríny rozprávajú, sú použité smerové reproduktory a na návštevníkov čakajú rozmanité úlohy.

„Pri vstupe privítajú návštevníkov plačky, ktorých obradný plač mal v minulosti dôležitú úlohu v rámci pohrebného obradu. V hlavnej časti sa návštevník oboznámi s predstavami o poverových bytostiach, posmrtnom živote a zvykosloví. Podujatie sa odohráva v interiéri imitujúcom tradičné bývanie, s náznakom kultového kútu, pece a postele,“ približuje autorka projektu Denisa Čiefová.

Návštevníci sa pútavou formou dozvedia, prečo sa maselnica priväzovala o nohu stola, čo značil kruh kriedou okolo postele, prečo boli na prahu položené cibuľa a cesnak, na čo slúžil rozsypaný mak, prekrížené metly či klince zatlčené do polena.

„Veľmi ma teší táto aktivita, ktorá približuje ľudové povery a rituály, ktoré boli dôležitou súčasťou života našich predkov, súčasnému návštevníkovi pútavo, interaktívne a moderne. Je dôležité si pripomínať našu minulosť a nachádzať prostriedky, pomocou ktorých dedičstvo našich predkov zachováme. Tiež je to dobrý príklad spolupráce medzi kultúrou a cestovným ruchom, o ktorú sa v našom kraji dlhodobo usilujeme,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Zážitková výstava bude verejnosti prístupná počas sobôt, od 30. októbra do 4. decembra. Vstupenky si budú môcť záujemcovia zakúpiť cez stránku Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj turizmus. Počas týždňa sú termíny vyhradené pre školy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *